Kontingent

Kontingentet opkræves i januar måned, og skal være indbetalt senest 1. februar.

Beløbet opkræves forud, og er pt. kr. 1.000 årligt.

Husk at angive sommerhusadresse ved indbetaling.

Vores konto i Danske Bank er:

Reg. nr.1551 kontonr. 4095499

IBAN kontonummer: DK3930000004095499
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK