Praktiske telefonnumre

Ved brand eller ulykke
112
Politi – Frederikssund
47 31 14 48
Falck
70 10 20 30
   
Frederikssund sygehus
48 29 50 00
Psykiatrisk skadestue
48 29 32 88
   
Lægevagt
48 25 00 41
Tandlægevagt
70 25 00 41
   
Tre Ege (Omsorgs/ældrecenter)
47 56 71 60
   
NESA
72 10 20 30
Kloakforsyning
47 52 24 92
   
Vandforsyning:  
Kommunale vandværker
47 56 70 00
Ved driftsstop uden for kontortid
30 53 05 64
Jægerspris vandværk A/S
47 53 12 85