Strandgrunden

Kort over strandgrundens placering.

På grunden er der opsat en bænk til grundejerforeninge beboerer.

strandgrund_luftfoto

En mulig sti til strandgrunden udgår fra Strandengen nr. 28